Sve što trebamo, već imamo. U prirodi.

Mask

Kategorija 3

Petprotein je najstariji pogon u Sesvetskom Kraljevcu unutar kojega se prerađuju nusproizvodi životinjskog podrijetla kategorije 3. Riječ je o nusproizvodima koji nisu opasni za zdravlje životinja poput nusproizvoda i otpada iz klaonica, kosti, dijelovi peradi itd. budući da nisu opasni za zdravlje životinja mogu se koristiti kao komponenta za hranu za kućne ljubimce te u prehrani akvakulture.

Više Više
Više
Section image
Section image

Kategorije 1,2

Safevet je pogon za preradu kategorija 1 i 2 unutar kojega se prerađuju uginule životinje te rizični materijal. Riječ je o nusproizvodima koji su opasni za zdravlje ljudi i životinja stoga je njegova uloga prije svega veterinarsko- zdravstvena. Proizvodi nastali preradom unutar ovoga pogona koriste se kao energenti.

Više Više
Više

Bioplinsko postrojenje

Agroproteinka Energija- Biowatt je prvo i najsuvremenije bioplinsko postrojenje na higijenizirani biotpad u Hrvatskoj. Obradom biootpada iz kantina, kuhinja  te prehrambene industrije dobivamo električnu energiju koju vraćamo u elektorenergetski sustav. Biowatt je prvo bioplinsko postrojenje koje kao sirovinu koristi isključivo biorazgradivi otpad, a takva vrsta pogona naziva se WASTE TO ENERGY. Preradom se dobiva toplinska i električna energija. 

Više Više
Više
Section image