Header image

Bioplinsko
postrojenje

Agroproteinka Energija

Agroproteinka Energija

Agroproteinka Energija- Biowatt je prvo i najsuvremenije bioplinsko postrojenje na higijenizirani biotpad u Hrvatskoj. Obradom biootpada iz kantina, kuhinja  te prehrambene industrije dobivamo električnu energiju koju vraćamo u elektorenergetski sustav. Biowatt je prvo bioplinsko postrojenje koje kao sirovinu koristi isključivo biorazgradivi otpad, a takva vrsta pogona naziva se WASTE TO ENERGY. Preradom se dobiva toplinska i električna energija. Dio toplinske energije koristimo za vlastite potrebe, dok električnu plasiramo u mrežu Hrvatske elektroprivrede. 

Restorani, kuhinje, kantine u hotelima i raznim institucijama, bolnice, domovi za starije i nemoćne, učenički i studentski domovi kao i velike prehrambene industrije na dnevnoj bazi stvaraju značajne količine organskog otpada koje se pravilnim skladištenjem i tretmanom mogu koristiti u našem bioplinskom postrojenju. Ovakvi subjekti dio su naše pozitivne eko priče.  

Section image
Section image

Po čemu smo drugačiji? Većina bioplinskih postrojenja nastala je u sklopu farmi i koristi stajski otpad kao sirovinu ili pak bio masu. S druge strane ovakvu vrstu postrojenja nazivamo i Urban gas jer je odgovor na problem otpada u urbanim sredinama. Ovaj pogon kao sirovinu koristi isključivo biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina. Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Hrvatska je preuzela i obvezu da će do 2020. godine proizvoditi minimalno 13,6 posto električne energije iz obnovljivih izvora, a BioWatt može ponuditi rješenje za brže izvršenje te obveze.