Karijere

Otvorena prijava za radno mjesto

Specijalist u računovostvu
(natječaj otvoren do 15.10.2016.)

 

Odgovornosti:

 • samostalno obavljanje knjigovodstveno-računovodstvenih poslova
 • knjiženje URA i IRA
 • obračun blagajne i putnih naloga
 • knjiženje bankovnih izvoda
 • evidencija osnovnih sredstava, knjiženje investicija u tijeku, materijalne i nematerijalne imovine, obračun amortizacije
 • obračun PDV-a, PDV-S, ZP, PPO, PP-MI-PO, OPZ-STAT
 • usklađivanje računovodstvenih stavki s kupcima, dobavljačima i Poreznom upravom
 • kontrola glavne knjige, te usklađivanje s pomoćnim knjigama
 • kontrola i praćenje aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja
 • priprema bilance, računa dobiti i gubitka, te poreznih izvješća.

Uvjeti:

 • VŠS/VSS ekonomskog usmjerenja
 • minimalno 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • znanje izrade završnog računa i priprema podataka za vanjsko izvještavanje
 • poznavanje temeljnih poreznih propisa i računovodstvenih standarda
 • napredno poznavanje rada na računalu (MS Office paket, rad u ERP sustavu)
 • aktivno znanje engleskog jezika, prednost i drugog stranog jezika
 • prednost osobama koje su otvorene, komunikativne i proaktivne, te spremne na rad u dinamičkom okruženju
 • proaktivnost u osmišljavanju, predlaganju i uvođenju novih tehnologija rada, u cilju automatizacije i optimizacije poslovnih procesa
 • visoka razina profesionalnosti, samostalnosti i odgovornosti
 • izražene analitičke vještine, preciznost, ažurnost i pouzdanost