Header image

Kategorije 
1,2

SafeVet

SafeVet

Safevet je pogon za preradu kategorija 1 i 2 unutar kojega se prerađuju uginule životinje te rizični materijal. Riječ je o nusproizvodima koji su opasni za zdravlje ljudi i životinja stoga je njegova uloga prije svega veterinarsko- zdravstvena. Proizvodi nastali preradom unutar ovoga pogona koriste se kao energenti.

U SafeVet- u se zaprimaju uginule životinje koje se zatim prerađuju prema metodi propisanoj od EU. Unutar postrojenja se još radi identifikacija uginulih životinja i skidanje sredstva za obilježavanje, dekapitacija uginulih životinja, prikladno rukovanje i čuvanje u hlađenom prostoru predmeta uzorkovanja, logistička potpora ovlaštenom veterinaru koji provodi uzorkovanje, te interni stručni nadzor nad svim potrebnim postupcima. Preradom nusproizvoda kategorija 1 i 2 dobivaju se: mesno-koštano brašno i tehnička mast. Oba proizvoda koriste se kao energenti. Glavni partneri su farme i klaonice te svi poslovni i privatni subjekti koji uzgajaju životinje. 

Section image
Section image

SafeVet ima veliki značaj za znanstvene institucije poput Veterinarskog instituta i Veterinarskog fakulteta i za Ministarstvo poljoprivrede. Veterinarskom fakultetu su ustupljene prostorije unutar postrojenja u svrhu istraživanja. Ovakav oblik suradnje jako je bitan, jer se na taj način radi i plan mjera koje bi se provele u slučaju pojave nekih zaraznih bolesti kao i na brzom detektiranju takvih bolesti. Suradnja s Veterinarskim institutom u uzorkovanju goveda, te praćenje nusproizvoda preko posebne aplikacije koju je razvilo Ministarstvo poljoprivrede, ne dopušta improvizaciju. Namjera nam je spriječiti potencijalnu opasnost, poduzeti sve nužne korake u suzbijanju kontaminacije i zaštiti zdravlje ljudi, životinja i okoliša. Bez istraživanja ne bi bilo niti znanosti, a s time niti napretka zato ustupanjem vlastitih prostora znanstvenim institucijama doprinosimo razvitku znanosti u Hrvatskoj i posljedično poboljšanu zdravstvenih standarda.