Veterinarsko-zdravstvena zaštita

Svoju javnozdravstvenu ulogu u suzbijanju i nadzoru zaraznih i parazitarnih bolesti te u stvaranju uvjeta za održivu i sigurnu proizvodnju hrane, Agroproteinka neprestano unapređuje i spremno odgovara na sve zahtjeve veterinarske struke. U skladu s tim doktori veterinarske medicine i veterinarski tehničari obnašaju važne i odgovorne funkcije poput člana nadzornog odbora, pomoćnika direktora, voditelja proizvodnje u tvornici za preradu nusproizvoda kategorije 1, voditelja transporta i voditelja smjene. Na taj način je organizirana unutarnja veterinarska služba koja, između ostalog, obavlja kontrolu HACCP-a i kontrolu implementacije veterinarskih propisa, rukovodi radom DDD službe, organizira i nadzire pripremu lešina preživača za uzorkovanje na TSE, identificira lešine životinja, skida i evidentira sredstva za označavanje životinja, kontrolira unos i potvrđivanje prispjelih nusproizvoda u aplikaciji Nusproizvodi (računalni program Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane za praćenje prometa nusproizvoda životinjskog podrijetla). U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Hrvatskom poljoprivrednom agencijom, Veterinarskim fakultetom i Hrvatskim veterinarskim institutom stvoren je transparentan sustav s najvišim europskim standardima u zbrinjavanju životinjskih nusproizvoda. Kako bi se ti standardi održali, Agroproteinka spremno sudjeluje u radu edukativnih i savjetodavnih skupova te surađuje s poslovnim partnerima po pitanjima kvalitete, propisnog razvrstavanja i načina prikupljanja životinjskih nusproizvoda.