Povijest

Povijest Agroproteinke seže još u 1950-te godine kada je  u sklopu PIK-a Sljeme osnovana kafilerija koja je izrasla u današnju Agroproteinku. Kafilerija je zbog povećanja kapaciteta 1984. godine iz centra Sesveta premještena na područje Sesvetskog Kraljevca, gdje se i danas nalazi. Godine 1987. Agroproteinka je izdvojena iz Sljemena i zaživjela je kao samostalna tvrtka. Osamostaljenjem Hrvatske Agroproteinka je počela preuzimati nusproizvode životinjskog podrijetla s područja čitave Hrvatske što je dovelo do povećanja proizvodnih kapaciteta za čak 50% 1995. godine. U godinama koje su slijedile dogodilo se još nekoliko bitnih promjena unutar kafilerije. 2006. godine izgrađen je novi pogon za zbrinjavanje nusproizvoda kategorija 1 i 2. Uz sufinanciranje iz IPARD programa, izgrađena su tri sabirališta na području Pazina, Garčina i Grubišnog Polja. Uz već postojeće sabiralište u Biljanima Gornjim kod Benkovca, stvoren je veoma učinkovit koncept cjelovitog rješenja, koji ima za cilj maksimalno skraćivanje vremena od nastajanja nusproizvoda do njegova preuzimanja i zbrinjavanja. Uz ulaganje u poboljšanje skupljanja i proizvodnju ulagalo se i u zaštitu okoliša izgradnjom biofiltra i pročišćivača otpadnih voda. Vidljivo je da je Agroproteinka od svojega nastanka do danas prošla nekoliko faza razvoja i obnove, te možemo ponosno reći da se danas po tehnološkom i ekološkom statusu nalazi u samome europskom vrhu.