Zaštita okoliša

Biofiltar

S ciljem smanjenja imisije iz procesa proizvodnje, Agroproteinka je 2002. godine ugradila svoj prvi biofiltar, a 2006. još jedan. Biofiltar je uređaj koji koristi metodu pročišćavanja otpadnog zraka u kojoj mikroorganizmi razgrađuju biološki razgradive tvari koje se nalaze u otpadnom zraku. Ta metoda je vrlo efikasna jer može reducirati imisiju neugodnih mirisa za čak 95-98,4 %.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Agroproteinka ima izgrađen cjelokupan sustav za pročišćavanje otpadnih voda. Godine 2003. investirali smo u izgradnju uređaja za mehaničko-kemijski predtretman otpadnih voda, a 2007. godine u pogon je pušten i uređaj za biološko pročišćavanje otpadnih voda koji odgovara IPPC direktivi EU. Biološki uređaj radi prema tehnologiji SBR (sequence batch reactor) kojim se postiže potpun sustav pročišćavanja otpadnih voda.