Usluge

U sklopu Agroproteinke nalazi se i sektor transporta, koji obavlja usluge skupljanja nusproizvoda, te može pravovremeno i u svakom trenutku odgovoriti na zahtjeve naših klijenata. Sektor transporta najveći je sektor u sklopu Agroproteinke, koji čini 50-ak ljudi i više od 50 vozila. Imamo razrađen i uhodan logistički centar koji uspješno svladava sve izazove i čija mobilnost omogućuje da budemo prisutni na cijelome teritoriju RH. Usto imamo i poseban Eko-servis, koji se aktivira u slučajevima velikih ekoloških kriza i koji je dostupan sedam dana u tjednu, 0-24 sata i kontakt centar za prijavu uginuća životinjskih lešina iz svih krajeva Hrvatske. Transport obavlja usluge prijevoza otpadnog jestivog ulja, biorazgradivog otpada iz kantina i kuhinja te nusproizvoda kategorija 1 i 2 koji se zatim odvoze u pogon SafEco i nusproizvoda kategorije 3, koji se prevoze u pogon Protein.