Agroproteinka-Energija

Agroproteinka Energija d.o.o sestrinska je tvrtka Agroproteinka d.d. koja ovim projektom zatvara krug svojih djelatnost i započinje s prikupljanjem biorazgradivog otpada. To znači da ćemo od sada, uz nusproizvode životinjskog podrijetla, započeti i sa sakupljanjem otpada biljnog podrijetla koji će se u našem novom bioplinskom postrojenju iskoristiti za proizvodnju energije. Bioplinsko postrojenje snage 1 MW proizvodit će električnu i toplinsku energiju. Dio toplinske energije koristit ćemo za potrebe naše tvrtke Agroproteinke d.d., za preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla u našim pogonima, dok će se proizvedena električna energije prenijeti u sustav Hrvatske elektroprivrede. Posjedujemo dozvolu za zbrinjavanje različitih vrsta otpada biološkog podrijetla- otpad iz kuhinja i kantina, bivša hrana, otpad iz prehrambene industrije, mliječni ostatci, flotati, ostatci mastolovaca, otpad s tržnica, otpad od proizvodnje hrane, jestiva ulja i masti, otpad s tržnica, biorazgradivi otpad, muljeve od urbanih otpadnih voda itd. Osim toga naš pogon za bioplin opremljen je jedinicom za pasterizaciju / higijenizaciju kroz koju prolaze nusproizvodi životinjskog podrijetla usitnjeni na maksimalnu veličinu čestica od 12 mm. Tu se nusproizvodi higijeniziraju jedan sat na temperaturi od 70°C. Iz tog razloga možemo kao sirovinu za dobivanje bioplina koristiti i nusproizvode životinjskog podrijetla kategorije 3 – proizvode životinjskog podrijetla koji više nisu namijenjeni prehrani ljudi, krv životinja iz klaonica, ugostiteljski otpad osim onog iz međunarodnog prometa itd i određene nusproizvode kategorije 2 -stajski gnoj i sadržaj probavnog trakta itd.
Novo bioplinsko postrojenje Urban gas, prvi je tip postrojenja 2 generacije u Hrvatskoj. Riječ je o suvremenoj njemačkoj tehnologiji za preradu biootpada i otpadaka iz prehrambene industrije. Ovakav tip procesa poznat je i kao waste to energy proces u kojem se energija dobiva iz otpada.