Otpadno jestivo ulje

Kao dio globalne vizije očuvanja okoliša, Agroproteinka 2008. godine počinje skupljati otpadno jestivo ulje, koje zatim odvozi na fizikalnu predobradu u vlastite, za to predviđene, pogone. Otpadno jestivo ulje velik je resurs obnovljivih izvora energije. Njegovom oporabom dobiva se biodiesel, koji se koristi kao gorivo za dizelske motore. Kako raste svijest građana, ali i obveze koje Hrvatska mora ispuniti kao punopravna članica EU, količina recikliranog ulja svakim se danom sve više povećava. Pročišćeno ulje Agroproteinka zatim prodaje na tržište Europske Unije.